Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
ul. Piłsudskiego 45
tel/fax: (25) 75-41-169
szkola@zsz-zelechow.com
główna
archiwum
patron szkoły
plan lekcji
Żelechów
UKS Zakrzewski
internat
przetargi
kontakt
aktualności
kalendarz szkolny
klasy
dla rodziców
dla nauczycieli
REKRUTACJA
nauczane zawody
KKZ - kursy
dane statystyczne
dyrekcja szkoły
nauczyciele
pedagog szkolny
administracja szkoły
doradca zawodowy
Rada Rodziców
konkursy
projekty
zajęcia dodatkowe
baza szkoły
szkolne pracownie
biblioteka
świetlica szkolna
internat
Wirtualny spacer
historia
absolwenci
Samorząd Szkolny
dla maturzystów
Najlepsze wyniki
dla zdaj.egz.zawod.
galerie prac
prezentacje
statut szkoły
KoncepcjaPr2013-17
Wizja.Rozw.2008-12
Wizja.Rozw.2005-10
plan pracy
progr.wych-profilakt.
Przedm.Syst.Ocen.
Gazeta ,,Zapiski"
Informator Sportowy
Koło Dziennikarzy
Gimnazja
Szk.ponadgimn.
linki edukacyjne
matematyka
testy i sprawdziany
publikacje
wyszukiwarki
aktualności
komputeryzacja
spacer po Żelechowie
Urząd Miasta
Wirtualny Żelechów
Dawny Żelechów
historia strony
archiwum
autorzy

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

konkurs wiedzy o patronie »
konkursy z przedmiotów ścisłych »
konkursy plastyczne »
konkursy mechaniczne »
konkurs wiedzy o żywieniu »
konkurs ekologiczny »
konkursy sportowe »KONKURS WIEDZY O PATRONIE
W 1984 roku szkoła nasza otrzymała imię Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego - pierwszego prezydenta Warszawy, wielkiego społecznika, posła sejmu Czteroletniego. Jednym z elementów przygotowywanych z tej okazji uroczystości był I Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły. Od tego roku minęło już ponad 30 lat, a konkursy organizowane są corocznie. Startują w nim uczniowie klas pierwszych. Uczestnicy prezentują swoją wiedzę w dwóch etapach - pierwszy jako eliminacje przeprowadzają wychowawcy wśród wszystkich swoich uczniów, drugi etap - finał szkolny odbywa się po kilku miesiącach z udziałem najlepszych zawodników z eliminacji. Uważamy tę tradycyjną już imprezę za doskonały sposób przekazywania wiedzy nie tylko o naszym patronie, ale również o czasach, w których żył. Nie bez znaczenia jest fakt, że I.Wyssogota Zakrzewski był przez kilka lat właścicielem dóbr żelechowskich i po swojej śmierci został pochowany na miejscowym cmentarzu. Jego związki z Żelechowem stanowią cenne źródło pytań konkursowych.

Laureaci konkursow wiedzy o patronie»

Powrót do początku»


KONKURSY Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH
W ostatnich latach organizowany jest "Konkurs Wiedzy z Przedmiotów Ścisłych". Cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Jest to konkurs międzyklasowy. Reprezentacje klas losują przedmiot i numer pytania z tego zakresu. Komisja ocenia jakość odpowiedzi oraz sposób jej prezentacji. Finał konkursu odbywa się w świetlicy szkolnej z udziałem licznego grona kibiców reprezentacji każdej klasy. Nietypowym konkursem z ostatnich lat był "Konkurs Matematyczny dla Uczniów z trudnościami w nauczaniu matematyki". Celem tego turnieju było zaktywizowanie młodzieży z trudnościami w nauczaniu matematyki. Ważny tu był nie tyle efekt dydaktyczny, lecz aspekt wychowawczy. Uczestnicy konkursu bardzo rzadko aktywnie uczestniczą w lekcjach matematyki, w czasie konkursu swobodnie mogą się wypowiedzieć, bez obawy o brak akceptacji przez kolegów czy nauczyciela. Tutaj doceniana była nawet niewielka ich wiedza matematyczna.


Powrót do początku»


KONKURSY PLASTYCZNE
W ostatnich latach organizowanych jest dużo konkursów plastycznych, warto tu wymienić choćby: Konkurs na plakat o tematyce ekologicznej "Zdrowa planeta - zdrowy człowiek" (w roku szk. 2000/2001 wpłynęło 57 prac, zaś w roku 2001/2002 - 31 prac). Na zakończenie zorganizowano ciekawą wystawę prac w świetlicy szkolnej czy Konkurs plastyczny "Zabytki Żelechowa", cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Na podkreślenie zasługuje tu ciekawy sposób wyłaniania jego laureatów - każdy uczeń miał prawo zagłosować na jego zdaniem najciekawszą pracę. W ostatnich latach organizowanych jest duzo konkursow na najladniejsze ozdoby Wielkanocne i Bozonarodzeniowe czy konkursy z okazji Tygodnia Jezykow Obcych.


Powrót do początku»


KONKURSY MECHANICZNE
W roku szkolnym 2001/2002 odbyła się I Szkolna Olimpiada Wiedzy Technicznej. Komitet organizacyjny olimpiady opracował jej Regulamin i odpowiednio rozpropagował konkurs. W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie od II do IV klasy Technikum Mechanicznego i klasy I i II Technikum Zawodowego po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Olimpiada składała się z trzech etapów:
I etap - eliminacje szkolne odbyły się w marcu 2002
II etap - zakwalifikowano do tego etapu 30 najlepszych uczniów
III etap - finał I Szkolnej Olimpiady Wiedzy Technicznej, w którym wzięło udział 10 zawodników.
Finał odbył się 22 maja 2002, gromadząc liczną publiczność. Pierwsze miejsce uhonorowane zostało nagrodą książkową i dyplomem, drugie i trzecie miejsca - dyplomami. W opinii nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych, Olimpiadę należy kontynuować w następnych latach, ponieważ rywalizacja mobilizuje uczniów do zgłębiania wiedzy z przedmiotów zawodowych.


Powrót do początku»


KONKURS WIEDZY O ŻYWIENIU
Tradycyjny charakter ma już w naszej szkole przeprowadzania Olimpiada Wiedzy o Żywieniu. W roku szkolnym 2000/2001 wzięło w niej udział 12 trzyosobowych zespołów, zaś w roku 2001/2002 - 4 zespoły po 5 osób. Hasłem pierwszej Olimpiady było "Jedz zdrowo, żyj kolorowo". Olimpiada miała m.in. na celu:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
2. Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas zajęć przewidzianych programem.
3. Przygotowanie uczniów do startu w konkursach i olimpiadach na wyższych szczeblach.
4. Mobilizowanie uczniów słabszych do systematycznego zdobywania wiedzy.
W Olimpiadach bierze udział młodzież z klas Liceum Zawodowego o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe oraz z Technikum Żywieniowego. Wszyscy uczestnicy pozytywnie ocenili jej przebieg i organizację. W kolejnych latach szkolnych planowane jest kontynuowanie tej Olimpiady.


Powrót do początku»


KONKURS EKOLOGICZNY
Już od trzech lat organizowana jest Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. W roku 2000 wzięło w niej udział 48 uczestników, w roku 2001 - 40 uczestników, zaś w ostatnim 2002 roku - 42 uczestników. Olimpiada na szczeblu szkolnym otwarta była dla wszystkich chętnych, głównie wzięli w niej jednak udział uczniowie Techników Zawodowych (Technikum Geodezyjnego i Technikum Mechanicznego). Należy dodać, że tematyka ekologiczna jest wśród naszych uczniów mocno akcentowana, szkoła nasza organizuje bowiem inne konkursy o tej tematyce oraz bierze udział w akcjach "Sprzątanie Świata" czy akcji "Dokarmiania zwierząt" i "Dzikie wysypiska". Systematycznie przygotowywane są również gazetki tematyczne związane z problematyką ochrony środowiska.


Powrót do początku»


KONKURSY SPORTOWE
Od wielu lat organizowane są w naszej szkole rozgrywki sportowe. Można tu wymienić m.in.:
1. Otwarte Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym (ok. 200 uczestników)
2. Mistrzostwa Szkoły w piłce siatkowej (12 drużyn chł. I 6 drużyn dz.).
3. Mistrzostwa Szkoły w Lekkiej Atletyce (ok. 40 uczestników).
4. Międzyklasowe Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej (10 klas).
5. Rozgrywki Szachowe z okazji Dnia Wiosny (30 uczestników).
Niewątpliwą atrakcją są corocznie rozgrywane mecze w piłce siatkowej, pomiędzy drużynami nauczycieli i uczniów. Wzbudzają one olbrzymie zainteresowanie i gromadzą w trakcie meczu wielu kibiców obydwu drużyn.


Powrót do początku»


Strona główna »Akcja 1% dla ZSP
Copyright design by Koźlak Krzysztof i Grzegorz Szymczak
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie fragmentów lub całości witryny bez zgody właścicieli zabronione.
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst: Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610;