LISTA UCZESTNIKÓW SKŁADY
KOMITETÓW
PROGRAM KONKURSU RELACJA Z KONKURSU SPONSORZY JAK DO NAS TRAFIĆ STRONA
SZKOŁY


SKŁADY KOMITETÓW XXXI OLIMPIADY WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ŻELECHÓW 2009Komitet główny

Mgr inż. Andrzej Szymczak
Mgr inż. Leszek Cieciura
Mgr inż. Włodzimierz Kędziora
Prof. Włodzimierz Baran
Prof. Marcin Barlik
Prof. dr inż. Adam Boroń
Prof. Jerzy Fellmann
Mgr inż. Jakub W. Frelek
Dr inż. Maria Gadomska
Dr Stanisław Grodzicki
Prof. Andrzej Hopfer
Prof. dr hab. inż. Edward Kujawski
Dr inż. Bartosz Mitka
Dr inż. Andrzej Pachuta
Prof. dr hab. inż. Edward Preweda
Prof. Janusz Śledziński
Dr inż. Marian Sołtys
Mgr inż. Eugeniusz Tes
Dr inż. Janusz Walo
Prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz
Mgr Grzegorz Szymczak


Komitet honorowy

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki
Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty
Grzegorz Woźniak - Starosta Powiatu Garwolińskiego
Członkowie Jury

Prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz - Przewodnicząca Jury


Dr inż. Maria Gadomska - Wiceprzewodnicząca Jury
Prof. dr inż. Adam Boroń
Prof. dr hab. inż. Edward Kujawski
Dr inż. Bartosz Mitka
Dr inż. Andrzej Pachuta
Prof. dr hab. inż. Edward Preweda
Dr inż. Marian Sołtys
Mgr inż. Eugeniusz Tes
Dr inż. Janusz Walo
Dr inż. Paweł Zając


Komitet Organizacyjny

Stanisław Grodzicki - przedstawiciel Zarządu Oddziału SGP w Warszawie
Anna Jarmułowicz - sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Grzegorz Szymczak - dyrektor ZSP w Żelechowie
Urszula Kruszewska - w-ce dyrektor ZSP w Żelechowie
Michał Kostyra - w-ce dyrektor ZSP w Żelechowie
Małgorzata Mosior - kierownik internatu w ZSP w Żelechowie
Krzysztof Zatyka - kierownik Pracowni Zajęć Praktycznych w ZSP w Żelechowie
Beata Długaszek - n-l przedmiotów geodezyjnych w ZSP w Żelechowie
Elżbieta Gula - n-l przedmiotów geodezyjnych w ZSP w Żelechowie
Hanna Szaniawska - n-l przedmiotów geodezyjnych w ZSP w Żelechowie
Małgorzata Zagórska - n-l przedmiotów geodezyjnych w ZSP w Żelechowie
Krystyna Wieczorkiewicz - pedagog w ZSP w Żelechowie